Přejít k obsahu


Line-Torus Intersection for Ray Tracing

Citace:
SKALA, V. Line-Torus Intersection for Ray Tracing. WSEAS Transaction on Computers, 2013, roč. 12, č. 7, s. 288-297. ISSN: 1109-2750
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Line-Torus Intersection for Ray Tracing
Rok vydání: 2013
Autoři: Prof. Ing. Václav Skala CSc.
Abstrakt CZ: Jsou předlo?eny nové alternativní formulace pro výpočet průsečíku přímky a torusu. Tyto formualce vedou na nové postupy ve výpočtu průsečíků
Abstrakt EN: New alterantive formulations for line-torus intersection computation are given. Those formulations lead to new ways for intersection computation.
Klíčová slova

Zpět

Patička