Přejít k obsahu


Normal Map Acquisition of Nearly flat Objects Using a Flatbed Scanner

Citace:
RONGJIANG, P., SKALA, V. Normal Map Acquisition of Nearly flat Objects Using a Flatbed Scanner. In ICVRV 2013. Piscataway: IEEE, 2013. s. 68-72. ISBN: 978-0-7695-5150-0
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Normal Map Acquisition of Nearly flat Objects Using a Flatbed Scanner
Rok vydání: 2013
Místo konání: Piscataway
Název zdroje: IEEE
Autoři: Pan Rongjiang , Prof. Ing. Václav Skala CSc.
Abstrakt CZ: Je předlo?ena nová metoda pro rekonstrukci normálové mapy naskenovaného téměř rovinného 3D povrchu s pou?itím 2D skeneru. Dosa?ené experimentální výsledky jsou také prezentovány.
Abstrakt EN: A new method for normal map of scanned nearly flat objects using a flatbed scanner is given and experimental results are presented.
Klíčová slova

Zpět

Patička