Přejít k obsahu


The role of thumb and index-finger placement in manual perineal protection

Citace:
JANSOVÁ, M., KALIŠ, V., RUŠAVÝ, Z., ZEMČÍK, R., KARBANOVÁ, J., LOBOVSKÝ, L., NEČESALOVÁ, P., HYNČÍK, L. The role of thumb and index-finger placement in manual perineal protection. International Urogynecology Journal, 2013, roč. 24, č. Supplement 1, s. 50-51. ISSN: 0937-3462
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: The role of thumb and index-finger placement in manual perineal protection
Rok vydání: 2013
Autoři: Ing. Magdalena Jansová Ph.D. , Vladimír Kališ , Zdeněk Rušavý , Ing. Robert Zemčík Ph.D. , Jaroslava Karbanová , Ing. Libor Lobovský Ph.D. , Pavlína Nečesalová , Ing. Luděk Hynčík Ph.D.
Abstrakt CZ: Práce se zabývá využitím konečně-prvkového modelu k analýze napětí v perineu během vaginálního porodu ve 28 modifikacích Vídeňské metody manuální perineální protekce a jejich porovnáním mezi sebou a také s metodou "hands-off".
Abstrakt EN: The study uses a finite element biomechanical model to analyze the tension of the perineum during vaginal delivery in 28 modifications of the Viennese method of manual perineal protection and draw comparisons between them, as well as with the "hands-off" technique
Klíčová slova

Zpět

Patička