Přejít k obsahu


Velká Británie na konferenci v Locarnu na stránkách československého konzervativního tisku

Citace:
KODET, R., PROSECKÝ, A. Velká Británie na konferenci v Locarnu na stránkách československého konzervativního tisku. Historický obzor, 2013, roč. 24, č. 11/12, s. 268-273. ISSN: 1210-6097
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Great Britain and the Locarno Conference on the Pages of Czechoslovakian Conservative Press
Rok vydání: 2013
Autoři: PhDr. Roman Kodet Ph.D. , Mgr. Aleš Prosecký ,
Abstrakt CZ: Konference v Locarnu byla jednou z hlavních událostí meziválečného období. Vzhledem k tomu, že se blízce dotýkala mezinárodního postavení Československa, byl zájem zdejší veřejnosti o její průběh a výsledky značný. Československý tisk proto věnoval této události značný prostor. Předložená studie se zabývá československým konzervativním tiskem, jeho postoji, názory a způsobem, jakým konferenci komentoval a hodnotil. Zvláštní zřetel je pak věnován Velké Británii a jejímu postavení na konferenci.
Abstrakt EN: The conference in Locarno was one of the main diplomatic evenets in the interwar era. It was closely connected with the international stance of Czechoslovakia - therefore the interest in its proceeding of the Czechoslovakian public was considerable. The Czechoslovakian press therefore gave it huge space on its pages. The study deals with the stance of Czechoslovakian conservative press - especially with its opinions and ways by which it comented and assessed the conference. The study takes special regard towards Great Britain and its stance on the conference.
Klíčová slova

Zpět

Patička