Přejít k obsahu


Local Mechanical Properties of Au Thin Films on Polyethylene

Citace:
BLÁHOVÁ, O., BUBLÍKOVÁ, P., SLEPIČKA, P., ŠVORČÍK, V. Local Mechanical Properties of Au Thin Films on Polyethylene. In Key Engineering Materials. Stafa-Zurich: Trans Tech Publications LTD, 2014. s. 87-90. ISBN: 978-3-03785-876-9 , ISSN: 1013-9826
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Local Mechanical Properties of Au Thin Films on Polyethylene
Rok vydání: 2014
Místo konání: Stafa-Zurich
Název zdroje: Trans Tech Publications LTD
Autoři: Doc. Ing. Olga Bláhová Ph.D. , Ing. Petra Bublíková , Petr Slepička , Václav Švorčík
Abstrakt CZ: V článku jsou hodnoceny mechanické vlastnosti a morfologie povrchu polyetylénových vzorků po provedené modifikaci povrchu (expozice v plazmatu a graftování) a následné metalizaci (naprašování Au).
Abstrakt EN: Mechanical properties and surface morphology of metallized and grafted PE samples were studied upon their surface modification (plasma exposure and grafting) and subsequent metallization (Au sputtering).
Klíčová slova

Zpět

Patička