Přejít k obsahu


The Variation of Mechanical Properties of WC-Based HVOF Sprayed Coatings with Respect to the Co Content

Citace:
HOUDKOVÁ - ŠIMŮNKOVÁ, Š., BLÁHOVÁ, O., KAŠPAROVÁ, M. The Variation of Mechanical Properties of WC-Based HVOF Sprayed Coatings with Respect to the Co Content. In Key Engineering Materials. Stafa-Zurich: Trans Tech Publications LTD, 2014. s. 133-136. ISBN: 978-3-03785-876-9 , ISSN: 1013-9826
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: The Variation of Mechanical Properties of WC-Based HVOF Sprayed Coatings with Respect to the Co Content
Rok vydání: 2014
Místo konání: Stafa-Zurich
Název zdroje: Trans Tech Publications LTD
Autoři: Ing. Šárka Houdková - Šimůnková Ph.D. , Doc. Ing. Olga Bláhová Ph.D. , Michaela Kašparová
Abstrakt CZ: K hodnocení vlastností povlaku na bázi WC byly využity indentační metody(HR15N, HV0.3, HIT, EIT). Byl hodnocen vliv podílu 12,17 a 25% obsahu Co matrice a rozdílné parametry nástřiku.Naměřené vlastnosti byly zkorelovány s odolností proti opotřebením hodnoceným podle ASTM G65 a ASTM G 99. Výsledky ukazují na minimální rozdíl mezi WC-Co povlaky s 12 a 17% Co, zatímco WC-25%Co vykazuje výrazně vyšší opotřebení. U povlaku WC-12%Co byl prokázán výrazný vliv parametrů nástřiku
Abstrakt EN: The indentation methods (HR15N, HV0.3, HIT, EIT) were used to evaluate differences between the WC-based coatings with 12, 17 and 25% of Co binder. Two sets of WC-12%Co coatings with two different sets of parameters were sprayed to evaluate the influence of spraying parameters. Measured mechanical characteristic were correlated to the to the wear resistance of the coatings evaluated by dry sand/rubber wheel test according to ASTM G-65 and pin-on disc according to ASTM G-99. Measured results showed that there is almost no difference between the abrasive wear resistance of WC-Co coating with 12 and 17% of Co binder, while the wear of coating with 25% of Co binder is significantly higher. The importance of the spraying parameters on the WC-12%Co coatings properties was found to be comparable to the importance of binder content influence.
Klíčová slova

Zpět

Patička