Přejít k obsahu


Interaction of Polypropylene with Sputtered and Evaporated Au Nanolayers

Citace:
VASINA, A., SLEPIČKA, P., KAŠPÁRKOVÁ, I., KOLSKÁ, Z., BLÁHOVÁ, O., ŠVORČÍK, V. Interaction of Polypropylene with Sputtered and Evaporated Au Nanolayers. Polymer Engineerign and Science, 2013, roč. 53, č. 11, s. 2270-2275. ISSN: 0032-3888
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Interaction of Polypropylene with Sputtered and Evaporated Au Nanolayers
Rok vydání: 2013
Autoři: A. Vasina , P. Slepička , I. Kašpárková , Z. Kolská , Doc. Ing. Olga Bláhová Ph.D. , V. Švorčík
Abstrakt CZ: Tato práce je zaměřena na plazmatické zpracování polypropylenu s následnou depozicí Au vrstvy naprašováním a napařováním. Vzorky byly vystaveny působení argonového plazmatického výboje. Změny povrchových vlastností byly hodnoceny několika analytickými metodami. Mechanické vlastnosti deponovaných Au vrstev byly hodnoceny pomocí přístroje NanoIndenter XP
Abstrakt EN: This work is focused on plasma treatment of polypropylene and deposition of Au layer by sputtering and evaporation. Samples were exposed to argon plasma discharge and the changes of the surface properties were studied by different analytical methods. The mechanical properties of deposited Au layers were analysed using NanoIndenter XP device.
Klíčová slova

Zpět

Patička