Přejít k obsahu


Problémy strategického plánování rozvoje měst v České republice. Kritická analýza

Citace:
JEŽEK, J. Problémy strategického plánování rozvoje měst v České republice. Kritická analýza. In XIV. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Brno: Masarykova univerzita, 2011. s. 161-168. ISBN: 978-80-210-5513-1
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The problem of strategic planning of town development in the Czech Republic. The critical Analysis
Rok vydání: 2011
Místo konání: Brno
Název zdroje: Masarykova univerzita
Autoři: Doc. RNDr. Mgr. Jiří Ježek Ph.D.
Abstrakt CZ: Příspěvek se zabývá kritickou analýzou strategického plánování rozvoje měst v České republice na základě výsledků empirického výzkumu, který probíhal na přelomu let 2010 a 2011, a je součástí projektu Ministerstva pro místní rozvoj ČR ?Konkurenceschopnost malých měst v ČR?. Hlavní problémy strategického plánování rozvoje měst jsou spatřovány v oblasti získávání a analýzy informací, tvorby strategií a jejich pravidelné evaluace. Příspěvek také poukazuje na nejednoznačné chápání významu a postavení strategických plánů a strategického plánování v řízení a rozvoji českých městech.
Abstrakt EN: The paper deals with a critical analysis of strategic planning of urban development in the Czech Republic on a base of the empirical research results, which was realized at the turn of the years 2010 and 2011 within the Project of the Ministry for Regional Development of the Czech Republic ?Competitiveness of small towns in the Czech Republic?. The main problem of strategic planning of urban development is remarked in a sphere of bringing out and an analysis of information, forming of strategies and their regular evaluation. The paper also points out the ambiguous conception of an importance and a position of strategic plans and strategic planning in management and development of the Czech towns.
Klíčová slova

Zpět

Patička