Přejít k obsahu


Strategické plánování obcí a měst: nové přístupy a cesty k jeho zefektivnění

Citace:
JEŽEK, J. Strategické plánování obcí a měst: nové přístupy a cesty k jeho zefektivnění. In XVI. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Brno: Masarykova univerzita, 2013. s. 372-376. ISBN: 978-80-210-6257-3
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Strategic urban planning: New approaches and the ways how to streamline it
Rok vydání: 2013
Místo konání: Brno
Název zdroje: Masarykova univerzita
Autoři: Doc. RNDr. Mgr. Jiří Ježek Ph.D.
Abstrakt CZ: Příspěvek se zabývá kritickou analýzou strategického plánování českých měst a hledá cesty k jeho zefektivnění. Využívá poznatky z empirického výzkumu 384 měst, které jsou zasazeny do kontextu nových poznatků z oblasti strategického výzkumu (policy analysis, emergentní strategie aj.). Dochází k závěru, že úkolem plánovacího procesu není pouze navrhovat strategie a projekty, ale také organizační strukturu, jak o nich bude rozhodováno, jak budou realizovány a evaluovány. Navrhuje, aby byla klíčová pozornost věnována nadmístní spolupráci obcí a měst v oblasti strategického plánování.
Abstrakt EN: The paper deals with a critical analysis of strategic planning of the Czech towns and it looks for the ways how to streamline it. It exploits results from the empirical research of 348 towns which are included in a context of new knowledge from a strategic research sphere (policy analysis, emergency strategies etc.). There is a summary that the role of the planning process is not only proposing strategies and projects, but also the organisational structure, how it will be decided about them, how they will be realized and evaluated. It suggests pay a significant attention to supra-local cooperation between municipalities and the towns in the strategic planning sphere.
Klíčová slova

Zpět

Patička