Přejít k obsahu


Evaluační výzkum projektu Plzeň - evropské hlavní město kultury 2015

Citace:
JEŽEK, J. Evaluační výzkum projektu Plzeň - evropské hlavní město kultury 2015. Trendy v podnikání, 2013, roč. 3, č. 1, s. 3-9. ISSN: 1805-0603
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: EVALUATION RESEARCH OF THE PROJECT PILSEN - EUROPEAN CAPITAL OF CULTURE 2015
Rok vydání: 2013
Autoři: Doc. RNDr. Mgr. Jiří Ježek Ph.D.
Abstrakt CZ: Cílem tohoto příspěvku je seznámit odbornou veřejnost se základními přístupy, principy a indikátory, na základě nichž tým spolupracovníků Střediska pro výzkum regionálního rozvoje na Fakultě ekonomické Západočeské univerzity v Plzni vytvořil koncepci monitorovacího a evaluačního systému projektu Plzeň 2015, resp. program jeho evaluačního výzkumu. Pro omezené možnosti tohoto článku se zaměřujeme pouze na nejvýznamnější prvky.
Abstrakt EN: The aim of the paper is to make a professional public acquainted with basic approaches, principles and indicators on a base of which a conception of monitoring and evaluation system conception of the project Pilsen ? European Capital of Culture 2015 was created. The key themes were selected: sustainability of a cultural life in the city, participation in a cultural and artistic programme, identity and image of the town, philosophy and management of the project, European dimension and economic impacts.
Klíčová slova

Zpět

Patička