Přejít k obsahu


Towards personalized vehicle safety

Citace:
HYNČÍK, L., KOVÁŘ, L. Towards personalized vehicle safety. In COMEC 2013. Brasov: Transilvania University Press of Brasov, 2013. s. 220-225. ISBN: 978-606-19-0225-5
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Towards personalized vehicle safety
Rok vydání: 2013
Místo konání: Brasov
Název zdroje: Transilvania University Press of Brasov
Autoři: Ing. Luděk Hynčík Ph.D. , Luděk Kovář
Abstrakt CZ: Modely lidského těla začínají hrát důležitou roli v oblasti navrhování bezpečnostních systémů. Ve srovnání s figurínami mohou být virtuální modely člověka škálovány tak, aby zastupovaly široké spektrum populace. Článek popisuje využití virtuálních biomechanických modelů člověka jako podporu pro návrh a optimalizaci nejen pasivních a aktivních bezpečnostních systémů používaných v různých módech dopravy. Důraz je kladen škálování, kde mohou být automaticky vytvořeny modely rozdílné hmotnosti, věku a pohlaví. Je ukázán rozdíl reakce různých subjektů v případě nárazu
Abstrakt EN: Human body models start to play an important role in safety system design. Comparing to dummies, virtual human models can be scaled to represent wide spectra of population. The paper describes the performance of virtual biomechanical human models as a support for design and optimization of not only passive and active safety systems used in various modes of transport. The accent is stressed on scaling where human subject of different mass, age and gender that can be created automatically. The difference in response for various subjects in impact scenario is shown.
Klíčová slova

Zpět

Patička