Přejít k obsahu


plan4business - servisní platforma pro agregaci, zpracování a analýzu územně plánovacích dat měst a regionů

Citace:
KEPKA, M., JEŽEK, J., MILDORF, T. plan4business - servisní platforma pro agregaci, zpracování a analýzu územně plánovacích dat měst a regionů. Ostrava, 2013.
Druh: PŘEDNÁŠKA, POSTER
Jazyk publikace: cze
Rok vydání: 2013
Autoři: Ing. Michal Kepka , Ing. Jan Ježek Ph.D. , Ing. Tomáš Mildorf Ph.D.
Abstrakt CZ: Heterogennost dat územního plánování znemožňuje jejich integraci a možnosti analýz na evropské úrovni a v přeshraničním kontextu. Stále narůstající požadavky uživatelů ze strany např. výzkumných organizací, územních plánovačů a realitních kanceláří určují nutnost harmonizace těchto dat, jejich zpřístupnění pomocí webových služeb a možnosti jejich analýz. Projekt plan4business se zaměřuje na vývoj platformy, která bude sloužit nejen jako katalog dostupných dat územního plánování, ale hlavně jako jejich integrátor nabízející možnosti vizualizace a prostorových analýz na evropské a mezinárodní úrovni. Automatizace procesu integrace značně heterogenních dat je hlavním cílem projektu. Úspěšná harmonizace umožní následné analýzy a jednotnou vizualizaci, které budou v rámci projektu detailně zpracovány a navrženy. Jak už plyne z názvu projektu, plan4business se bude opírat o vytvořený obchodní model zajišťující zlepšení přístupu k datům územního plánování, opětovné využití těchto dat pro další účely a trvale udržitelný rozvoj servisní platformy včetně uspokojení potřeb uživatelské komunity. V rámci příspěvku budou představeny základní myšlenky projektu včetně jeho prvních výstupů.
Klíčová slova

Zpět

Patička