Přejít k obsahu


Modified Gaussian Elimination without Division Operation

Citace:
SKALA, V. Modified Gaussian Elimination without Division Operation. In AIP Conference Proceedings. Melville: American Institute of Physics, 2013. s. 1936-1939. ISBN: 978-0-7354-1184-5 , ISSN: 0094-243X
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Modified Gaussian Elimination without Division Operation
Rok vydání: 2013
Místo konání: Melville
Název zdroje: American Institute of Physics
Autoři: Prof. Ing. Václav Skala CSc.
Abstrakt CZ: Je předložena nová modifikace Gaussovy eliminační metody pro ře?ení soustav lineárních rovnic s použitím projektivní formulace. Metoda nepotřebuje operaci dělení.
Abstrakt EN: A new modification of the Gauss elimination method for solving linear equations using projective formulation is given. The modified method does not require division operation.
Klíčová slova

Zpět

Patička