Přejít k obsahu


ANALYSIS OF FIBER DISTRIBUTION AND VOLUME RATIO OF UNIDIRECTIONAL COMPOSITE FOR MICROMODELS

Citace:
SRBOVÁ, H., PIRNER, I., ZEMČÍK, R., MEDLÍN, R. ANALYSIS OF FIBER DISTRIBUTION AND VOLUME RATIO OF UNIDIRECTIONAL COMPOSITE FOR MICROMODELS. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava., 2013, roč. 1, č. 59, s. 99-102. ISSN: 1210-0471
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: ANALYSIS OF FIBER DISTRIBUTION AND VOLUME RATIO OF UNIDIRECTIONAL COMPOSITE FOR MICROMODELS
Rok vydání: 2013
Název zdroje: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
Autoři: Ing. Hana Srbová , Ing. Ivan Pirner , Ing. Robert Zemčík Ph.D. , Ing. Rostislav Medlín
Abstrakt CZ: Tato práce je zaměřena na zjištění skutečných objemových podílů vláken a matrice u jednosměrových vláknových kompozitů. Výsledky této analýzy budou dale využity při návrhu geometrie mikromodelu. Snímky naleštěných průřezů kompozitových vzorků byly pořízeny pomocí řádkovacího elektronového mikroskopu. Získané snímky různých částí průřezů jsou analyzovány pomocí konvoluce s binární maskou a prostorovou funkcí s využitím softwaru Matlab a jeho Image processing toolboxu. Výstupem této analýzy jsou polohy středů a poloměrů jednotlivých vláken zachycených na snímku. Hledané objemové podíly vláken a matrice jsou následně získány jednoduchým vztahem.
Abstrakt EN: This work focuses on assessment of real fiber and matrix volume ratios of unidirectional fiber composites which will be used while designing corresponding micromodels. Scanning electron microscopy (SEM) was employed on samples with polished cross-sections. Obtained images of various parts of the composite cross-sections are analyzed by convolution with a circular binary mask and a suitably chosen spatial function using Matlab and its Image processing toolbox. The output of this analysis are center positions and radii of all fibers. Subsequently, the fiber and matrix volume ratios are easily determined.
Klíčová slova

Zpět

Patička