Přejít k obsahu


Nové výskyty problematické fosilie Berenicea (?) vetera a doprovodných stromatolitických struktur ve spodním ordoviku pražské pánve

Citace:
MERGL, M. Nové výskyty problematické fosilie Berenicea (?) vetera a doprovodných stromatolitických struktur ve spodním ordoviku pražské pánve. Zprávy o geologických výzkumech v roce ...., 2013, roč. 46, č. prosinec 2013, s. 180-184. ISSN: 0514-8057
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: New occurences of the problematic fossil Berenicea (?) vetera and associated stromatolitic structures in the early Ordovician of the Prague Basin (Central Bohemia)
Rok vydání: 2013
Místo konání: Praha
Název zdroje: Česká geologická služba
Autoři: Doc. RNDr. Michal Mergl CSc. ,
Abstrakt CZ: V práci jsou popsány nové nálezy problematické fosilie Berenicea (?) vetera a stromatolitických struktur v třenickém a klabavském souvrství ordoviku pražské pánve. Jejich výskyty dokladají blízkost mořského pobřeží.
Abstrakt EN: New occurrences of the problematic fossil Berenicea (?) vetera and stromatolitic structures from the Třenice Formation and Klabava Formation are described. They indicate proximity of ancient coast of the early Ordovician age in the Prague Basin.
Klíčová slova

Zpět

Patička