Přejít k obsahu


Výskyt hexaktinelidních hub (Porifera) v souvrství jineckém ("střední" kambrium, drumian) a šáreckém (ordovik, darriwil) v barrandienské oblasti

Citace:
MERGL, M., FATKA, O. Výskyt hexaktinelidních hub (Porifera) v souvrství jineckém ("střední" kambrium, drumian) a šáreckém (ordovik, darriwil) v barrandienské oblasti. Zprávy o geologických výzkumech v roce ...., 2013, roč. 46, č. prosinec 2013, s. 185-188. ISSN: 0514-8057
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Occurrences of hexactinellid sponges (Porifera) in the Jince (middle Cambrian, Drumian) and the Šárka formations (Ordovician, Darriwillian) in the Barrandian area (Czech Republic)
Rok vydání: 2013
Místo konání: Praha
Název zdroje: Česká geologická služba
Autoři: Doc. RNDr. Michal Mergl CSc. , Oldřich Fatka
Abstrakt CZ: V práci jsou popsány nálezy jehlic nových hexactinellidních hub z jineckého souvrství českého středního kambria (drumian) a šáreckého souvrství českého středního ordoviku (darriwilian). Nálezy přispívají k poznání původní diverzity fauny kambrických a ordovických moří v Čechách.
Abstrakt EN: New occurrences of hexactinellid sponges in the Barrandian area are presented. Despite their poor preservation, isolated hexactine and pectactine spicules of the hyalosponges indicate, that this invertebrate group was present also in the marine associations of the lower Jince Formation (Cambrian) and the Šárka Formation (Darriwilian, Ordovician). These findings contribute to our knowledge of invertebrate diversity in the Cambrian and Ordovican seas of the Příbram-Jince and Prague basins, respectively.
Klíčová slova

Zpět

Patička