Přejít k obsahu


Degradace slinutých karbidů při teplotním zatížení

Citace:
KŘÍŽ, A., ŠPIRIT, A. Degradace slinutých karbidů při teplotním zatížení. In Degradácia konštrukčných materiálov 2013. Žilina: EDIS-vydavatelstvo ŽU, 2013. s. 159-164. ISBN: 978-80-554-0741-8
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Degradation of cemented carbides under thermal stress
Rok vydání: 2013
Místo konání: Žilina
Název zdroje: EDIS-vydavatelstvo ŽU
Autoři: Doc. Dr. Ing. Antonín Kříž , Antonín Špirit
Abstrakt CZ: Nejen laická, ale i odborná veřejnost často na slinuté karbidy pohlíží jako na materiály, které jsou nezničitelné. Je to vyvoláno jejich charakteristickými vlastnostmi, kterými je vysoká tvrdost, vyšší tepelná odolnost a otěruvzdornost i při teplotách okolo 700°C. Tyto vlastnosti jsou dány přítomností tvrdého karbidu wolframu WC popř. dalších karbidů a pojícího kovu ? nejčastěji kobaltu. Tento článek dokumentuje, jak snadno je slinutý karbid degradabilní. Některá jeho poškození jsou vyvolána vysokou křehkostí, nízkou tepelnou vodivostí, ale i malou chemickou stálostí a to nejen při vyšších teplotách, ale i za normálních teplot, což je plně v rozporu s očekáváním. Autoři článku se nechali inspirovat nejčastější aplikací slinutých karbidů, kterou jsou řezné nástroje. Experimenty byly voleny tak, aby se projevily vlastnosti slinutých karbidů při vyšších teplotách, popř. při rychlých teplotních změnách. Oba případy jsou pro třískové obrábění charakteristické. S ohledem na vysokou křehkost slinutých karbidů je velmi důležitou vlastností lomová houževnatost. Tato charakteristika se v současné době nejčastěji zjišťuje pouze z vnikacích zkoušek. Proto je v článku provedeno porovnání lomové houževnatosti v souvislosti s různou metodikou měření. V závěru článku jsou uvedeny informace, které napomohou v orientaci, jaké slinuté karbidy jsou pro jaké technologie obrábění nejvhodnější.
Abstrakt EN: Not only the lay public but even professionals frequently consider cemented carbides to be virtually indestructible. This impression results from the typical properties of these materials: high hardness and good heat resistance and wear resistance even at temperatures of about 700 °C. These characteristics are imparted by the hard tungsten carbide (WC) ? or other carbides ? in combination with the metallic binder, which is typically cobalt. The present paper demonstrates how easily degraded cemented carbides are. Some types of damage are caused by the materials? high brittleness and others by their low thermal conductivity or poor chemical stability, not only at elevated temperatures but also at normal temperatures, which is in contrast with expectations. The paper was inspired by the most common application of cemented carbides, the cutting tools. The experiments were designed in a way which highlights the properties of cemented carbides at elevated temperatures and during rapid temperature changes. Both situations are characteristic of cutting applications. Given the high brittleness of cemented carbides, fracture toughness becomes a very important property. It is typically assessed by means of nothing more than indentation tests. This is why the present paper explores the relationship between fracture toughness values and various measuring methods. The conclusion offers information which helps in selecting cemented carbides appropriate for particular machining technologies
Klíčová slova

Zpět

Patička