Přejít k obsahu


Porovnání vlastností tenkých vrstev typu TRIPLECOATINGS

Citace:
KŘÍŽ, A., ŽELEZNÝ, J. Porovnání vlastností tenkých vrstev typu TRIPLECOATINGS. In Vrstvy a povlaky 2013. Trenčín: Miloš Vavrík - Kníhviazačstvo, Trenčín, 2013. s. 77-83. ISBN: 978-80-970824-2-0
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Comparision of properties of TRIPLECOATINGS
Rok vydání: 2013
Místo konání: Trenčín
Název zdroje: Miloš Vavrík - Kníhviazačstvo, Trenčín
Autoři: Doc. Dr. Ing. Antonín Kříž , Jakub Železný
Abstrakt CZ: Příspěvek se věnuje vlastnostem různých tenkých vrstev nACo; nACo3 a AlTiN ? G, které byly vybrány k obrábění oceli AISI 304. U těchto vrstev byla analyzována celá řada vlastností pomocí laboratorních testů (nanotvrdost, tribologické a adhezivně-kohezivní vlastnosti), které pak byly porovnány s výsledky praktických testů při vrtání austenitické oceli. Z tohoto porovnání vyplývají překvapivé závěry, které mohou měnit pohled nejen na současné progresivní vrstvy typu TripleCoatings3?, ale i přístup k výsledkům laboratorních testů a zvoleným parametrům praktických řezných zkoušek.
Abstrakt EN: The paper discusses properties of various thin films: nACo; nACo3 and AlTiN ? G, which were selected for machining the AISI 304 steel. A number of their characteristics were analyzed using laboratory tests (nanohardness, tribological and adhesive-cohesive behaviour) and compared with data from field tests of drilling austenitic steel. Surprising conclusions were drawn from this comparison, which may alter not only the current view of advanced films of the TripleCoatings3? type but also our approach to the results of laboratory testing and the choice of parameters of field cutting tests.
Klíčová slova

Zpět

Patička