Přejít k obsahu


Metody průmyslového inženýrství

Citace:
EDL, M., KUDRNA, J. Metody průmyslového inženýrství. 1. vyd. Plzeň : Smart Motion, s.r.o., 2013, ISBN: 978-80-87539-40-8
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Industrial Engineering Methods
Rok vydání: 2013
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Smart Motion, s.r.o.
Autoři: Doc. Ing. Milan Edl Ph.D. , Ing. Jiří Kudrna ,
Abstrakt CZ: Cílem publikace je seznámit studenty s metodami a přístupy průmyslového inženýrství. Studenti se podrobně seznámí s analýzou výrobních systémů a jejími metodami (metody vědecké práce). Podrobné se také seznámí s jednotlivými metodami průmyslového inženýrství, deskriptivní metodami analýzy výrobních procesů, optimalizačními metodami analýzy výrobních procesů a jejich jednotlivými postupy.
Abstrakt EN: Aim of publication is to acquaint students with the methods and approaches of industrial engineering. Students are made familiar with the analysis of the production system and its method (scientific papers). Details are also familiar with the various methods of industrial engineering methods, descriptive analysis of manufacturing processes, methods of analysis, optimization of manufacturing processes and their individual practices.
Klíčová slova

Zpět

Patička