Přejít k obsahu


Zeměpis 6

Citace:
ČERVENÝ, P., KOPP, J., MENTLÍK, P., ROUSOVÁ, M. Zeměpis 6. 1. vyd. Plzeň : Nakladatelství Fraus, 2013, 136 s. ISBN: 978-80-7238-881-3
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Geography 6
Rok vydání: 2013
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Nakladatelství Fraus
Autoři: Mgr. Pavel Červený , RNDr. Jan Kopp Ph.D. , Doc. RNDr. Pavel Mentlík Ph.D. , Mgr. Magdalena Rousová M.A., Ph.D.
Abstrakt CZ: Učebnice Zeměpis 6 je reedicí starší verze, přičemž byly zohledněny požadavky a podněty učitelů a současně bere v úvahu stále častější využívání učebnic v elektronické podobě. Učebnice prezentuje témata týkající se postavení planety Země ve vesmíru, kartografie, fyzické i humánní geografie. Jedná se tak o položení základů pro zeměpisné vzdělávání v dalším ročníku, které je zaměřeno na geografii světadílů a oceánů.
Abstrakt EN: The textbook Geography 6 is the reissue of the older version, demands, impulses of teachers and constantly more frequent use of electronic textbooks were taken into consideration. The textbook presents topics concerning the position of the Earth in the universe, the cartography, the physical and human geography. This textbook lays the foundations for the geographical education in the next year, that is focused on the geography of continents and oceans.
Klíčová slova

Zpět

Patička