Přejít k obsahu


Obraz hrdiny v ruské literatuře prvního desetiletí XXI. století

Citace:
SOVÁKOVÁ, J. Obraz hrdiny v ruské literatuře prvního desetiletí XXI. století. In Cizí jazyky IX : Rusko: země - jazyk - kultura. Plzeň: Západočeská univerzita, 2013. s. 81-87. ISBN: 978-80-261-0303-5
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Hero images in Russian Literature of the 1st Decade of the twenty-first Century
Rok vydání: 2013
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: PhDr. Jana Sováková CSc.
Abstrakt CZ: Stať se zabývá problematikou kladného hrdiny v ruské literatuře prvního desetiletí XXI. století. V próze součsných ruských autorů (např. R. Senčina a A. Kabakova) vystupujíí protagonisté, kteří vnímájí realitu jako nepřátelskou, převládají u nich pocity odcizení, apatie, zbytečnosti. Odsud pramení jejich snaha nějakým způsobem z ní uniknou a hledat lepší prostor k žití. Důležitou roli v současné literatuře hraje motiv útěku, který přerůstá do mnohovýznamové metafory.
Abstrakt EN: The essay deals with a problem of the positive hero in Russian prose in the first decade of the twenty- first century. By means of the selected contemporary writers´ works, e.g. the works of Kabakov and Sencin , the author is trying to point out the common features of the protagonists such as the escape from reality and feelings of alienation, hopelessness and disillusion, which are related to the characters´negative attitude to reality. Escapist themes, an escape from civilization or avoiding civilization are nowadays key themes of the whole culture.
Klíčová slova

Zpět

Patička