Přejít k obsahu


Comparison of NiCrBSi coatings, HVOF sprayed, remelted by flame and by high-power laser

Citace:
HOUDKOVÁ - ŠIMŮNKOVÁ, Š., VOSTŘÁK, M., HRUŠKA, M., ŘÍHA, J., SMAZALOVÁ, E., ČESÁNEK, Z., SCHUBERT, J. Comparison of NiCrBSi coatings, HVOF sprayed, remelted by flame and by high-power laser. In Conference Metal 2013 proceedings. Ostrava: TANGER, 2013. s. 982-987. ISBN: 978-80-87294-41-3
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Comparison of NiCrBSi coatings, HVOF sprayed, remelted by flame and by high-power laser
Rok vydání: 2013
Místo konání: Ostrava
Název zdroje: TANGER
Autoři: Ing. Šárka Houdková - Šimůnková Ph.D. , Ing. Marek Vostřák , Ing. Matěj Hruška , Ing. Jan Říha Ph.D. , Ing. Eva Smazalová , Ing. Zdeněk Česánek , Ing. Jan Schubert
Abstrakt CZ: Možnost zlepšovat mechanické vlastnosti některých žárově stříkaných povlaků pomocí aplikace tepelného následného zpracování je známa, avšak ne příliš často používána.Povalk NiCrBSi patří do skupiny materiálů, ketré z aplikace tepelného zpracování značně profitují. Technologie přetavení povlaku se liší, nejčastěji v závislosti na dostupném zařízení. Nejčastěji s využívá pece nebo plamene. Ačkoli jsou to levné technologie, nelze u nich zcela kontrolovat výsledek. Na rozdíl od nich aplikace vysokovýkonného laseru pro přetavení povlaku umožňuje přesně řídit proces přetavení. Článek porovnává výsledky mikrostrukturního rozboru a měření mechanických vlastností HVOF nastříkaného, plamenem a laserem přetaveného povlaku. Popisuje výhody laserového zpracování s ohledem na funkční vlastnosti povlaku.
Abstrakt EN: The possibility of increasing the mechanical properties of some of thermally sprayed coatings by applying the thermal post treatment is known, even though not very often use. The NiCrBSi alloy belongs to the group of materials that profits considerably from re-melting of previously sprayed coating. The technologies of re-melting differ, usually in dependence on the available equipment. The most often are furnace or flame re-melting. Although these technologies are not expensive, they cannot be effectively controlled and their results are not fully repeatable. To remove this disadvantages, the high power lasers can be use to re-melt the coating with precisely controlled heat input. In the paper, the comparison of microstructure and mechanical properties of as-sprayed, flame re-melted and laser re-melted NiCrBSi coating is presented. The advantages of using high-power lasers are described with respect to the functional properties of evaluated coating.
Klíčová slova

Zpět

Patička