Přejít k obsahu


Standard and scanning laser hardening procedure

Citace:
HRUŠKA, M., VOSTŘÁK, M., SMAZALOVÁ, E., ŠVANTNER, M. Standard and scanning laser hardening procedure. In Conference Metal 2013 proceedings. Ostrava: TANGER, 2013. s. 1009-1014. ISBN: 978-80-87294-41-3
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Standard and scanning laser hardening procedure
Rok vydání: 2013
Místo konání: Ostrava
Název zdroje: TANGER
Autoři: Ing. Matěj Hruška , Ing. Marek Vostřák , Ing. Eva Smazalová , Ing. Michal Švantner Ph.D.
Abstrakt CZ: Laserové kalení je jednou z nejčastějších laserových aplikací. Standardní "wide - spot" metoda používá přímý diodový laser s velkým spotem, který se pohybuje rovnoměrně po zpracovávané oblasti. Skenovací způsob používá malé laserové stopy v kombinaci s laserovou skenovací hlavou, která umožňuje velmi rychlé posunutí laserového spotu. Tato technika je založena na velmi rychlém rozmítání laserového svazku ve směru kolmém k laserovému zpracování. Rychle rozmítaný paprsek se chová jako spojitý široký laserový spot. Tyto dvě techniky laserového kalení jsou v příspěvku popsány a porovnány. Jsou uvedeny experimentální postupy a jejich výsledky. HPDD ( High Power Direct Diode) laser se spotem o rozměrech 6 x 12 mm byl použit pro "wide-spot" kalení a "pevno-látkový" laser s kruhovým spotem o průměru 800 ?m a skenovací hlavou umožňující rychlost rozmítání až 21,5 m/s, byly použity pro skenovací metodu kalení. Výsledky porovnání a hlavní výhody a nevýhody obou metod jsou popsány v této práci.
Abstrakt EN: Laser hardening is one of the most common laser applications. The standard "wide-spot" method uses a direct diode laser with a large spot which moves evenly along a treated area. The scanning method uses a small laser spot in combination with a laser scanning head, which allows very fast laser spot displacements. This technique is based on very fast laser beam sweeping which is perpendicular to main laser treatment trajectory. The fast sweeping beam acts like a continuous wide laser spot. These two laser hardening techniques are described and compared in this contribution. Experimental procedures and results examples are introduced. HPDD (High Power Direct Diode) laser with spot dimensions 6 x 12 mm was used for wide-spot hardening and a solid state disc laser with spot diameter 800 ?m and laser scanning head allowing spot displacement speed up to 21.5 m/s were used for scanning method hardening. Results comparison and main advantages or drawbacks of both the methods are discussed in this contribution.
Klíčová slova

Zpět

Patička