Přejít k obsahu


Effect of forging on microstructure of Fe-B cast steel

Citace:
SAVKOVÁ, J., CHOTĚBORSKÝ, R., BLÁHOVÁ, O. Effect of forging on microstructure of Fe-B cast steel. In METAL 2013 - 22nd International conference on Metallurgy and Materials. Ostrava: TANGER, 2013. s. 822-827. ISBN: 978-80-87294-41-3
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Effect of forging on microstructure of Fe-B cast steel
Rok vydání: 2013
Místo konání: Ostrava
Název zdroje: TANGER
Autoři: Ing. Jarmila Savková , doc. Ing. Rostislav Chotěborský PhD. , Doc. Ing. Olga Bláhová Ph.D.
Abstrakt CZ: Byl zkoumán vliv plastické deformace na mikrostrukturu Fe-B slitin s různým obsahem boru a chrómu. Mikrostruktura slitin s různým obsahem uhlíku, chromu, niklu a boru byla hodnocena pomocí standardní metalografie. Licí mikrostruktura Fe-B slitin se skládá z boridů, perlitu, feritu a martenzitu. Chemické složení bylo hodnoceno pomocí GDOES. Boridy rostou podél hranice zrn austenitu během tvorby eutektika. Výsledky ukázaly, že mechanické vlastnosti oceli s vysokým obsahem boru závisí na legujících prvcích jako je chrom nebo nikl. Také bylo zjištěno, že dochází k rozpouštění chromu a molybdenu v boridech.
Abstrakt EN: The effect of plastic deformation on microstructure of Fe-B alloys containing different boron and chromium concentrations has been investigated. A set of sample with different carbon, chromium, nickel and boron content has been prepared. The solidification microstructures of Fe-B cast alloy consist of the boride, pearlite, ferrite and martensite. Chemical composition (GDOES) and microstructure of the as-cast alloys have been investigated. Borides grow up along the grain boundary of austenite during the formation of eutectic. Results showed that the mechanical properties of high boron cast iron depend on alloying elements like chromium or nickel. Also we found that chromium and molybdenum were dissolved in the borides
Klíčová slova

Zpět

Patička