Přejít k obsahu


Mechanical properties of HVOF sprayed, flame and laser remelted NiCrBSi coatings

Citace:
HOUDKOVÁ - ŠIMŮNKOVÁ, Š., BLÁHOVÁ, O., SMAZALOVÁ, E. Mechanical properties of HVOF sprayed, flame and laser remelted NiCrBSi coatings. In Book of Abstracts : 10th international conference. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT,, 2013. s. 9. ISBN: 978-80-01-05374-4
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Mechanical properties of HVOF sprayed, flame and laser remelted NiCrBSi coatings
Rok vydání: 2013
Místo konání: Praha
Název zdroje: Česká technika - nakladatelství ČVUT,
Autoři: Ing. Šárka Houdková - Šimůnková Ph.D. , Doc. Ing. Olga Bláhová Ph.D. , Ing. Eva Smazalová
Abstrakt CZ: Možnost zlepšovat mechanické vlastnosti některých žárově stříkaných povlaků pomocí aplikace tepelného následného zpracování je známa, avšak ne příliš často používána. V příspěvku byla hodnocena mikrostruktura, mikrotvrdost a instrumentovaná tvrdost přetavených a nepřetavených povlaků. Ukázalo se, že u laserově přetaveného povlaku vznikla metalurgická vazba, zodpovědná za změny mikrotvrdosti hodnocené na řezu povlakem.
Abstrakt EN: The influence of thermal post-treatment by means of flame and laser energy on the mechanical properties of NiCrBSi coating was studied. The evaluation was done in terms of microstructure, surface hardness, microhardness and instrumented indentation. The microstructure evaluation showed an increase of coatings inner cohesion, together with the creation of metallurgical bond between the coating and the substrate material. In the the case of laser remelted coating, the creation of thick transition layer responsible for lower measured microhardness and hardness value was proved.
Klíčová slova

Zpět

Patička