Přejít k obsahu


Standardní metody přetavování žárově stříkaného NiCrBSi povlaku

Citace:
SCHUBERT, J., HOUDKOVÁ - ŠIMŮNKOVÁ, Š., ČESÁNEK, Z., SHORNÝ, A., KAŠPAROVÁ, M. Standardní metody přetavování žárově stříkaného NiCrBSi povlaku. In Vrstvy a povlaky 2013. Trenčín: Miloš Vavrlík - Kníhviazačstvo, 2013. s. 123-128. ISBN: 978-80-970824-2-0
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Standard remelting methods of thermaly sprayed NiCrBSi based coating
Rok vydání: 2013
Místo konání: Trenčín
Název zdroje: Miloš Vavrlík - Kníhviazačstvo
Autoři: Ing. Jan Schubert , Ing. Šárka Houdková - Šimůnková Ph.D. , Ing. Zdeněk Česánek , Ing. Aleš Shorný , Ing. Michaela Kašparová
Abstrakt CZ: Metodika přetavování žárově stříkaných povlaků je, mimo utěsňování povrchové porovitosti pomocí polymeru, jednou z možností následného zpracování. Mezi její hlavní výhody se řadí zejména schopnost dále zlepšovat mechanické a antikorozivní vlastnosti žárově stříkaných povlaků. Tyto výhody plynou z pozitivního vlivu na mikrostrukturu povlaku a z odstranění nehomogenit vnesených do povlaků během procesu žárového stříkání. Metodika přetavování takto připravených nástřiků umožňuje redukovat tyto nehomogenity a snižovat množství porosity obsažené ve výsledném povlaku, nebo ji zcela eliminovat. V práci jsou uvedeny výsledky hodnocení mechanických vlastností vzorků povlaku na bázi slitiny NiCrBSi, připravených pomocí žárových nástřikových technologií (HVOF a FS) a přetavených standardními metodami přetavování (přetavení plamenem, odporovým přetavením a přetavením v peci). Výsledné povlaky byly podrobeny zkouškám ASTM G65 a ASTM G99 spolu s měřením základních mechanických vlastností (HR15N, HV 0,3). Mikrostruktura těchto vzorků byla hodnocena pomocí optické mikroskopie a skenovací elektronové mikroskopie.
Abstrakt EN: Methodology of remelting thermally sprayed coatings is one of optional subsequent processing which is capable of sealing surface porosity without using additives like polymers. One of its main advantages is ability to further improve the mechanical and corrosion properties of thermally sprayed coatings. The benefits derive from positive influence on the microstructure of the coating and removing inhomogeneities introduced into the coating during thermal spraying process. Methodology of remelting coatings prepared by thermal spraying allows to reduce the inhomogeneities and reduce the amount of porosity contained in the resulting coating, or to eliminate it entirely. The paper presents the results of evaluation of the mechanical properties of samples of coatings based on alloy NiCrBSi. Samples were prepared by thermal spray technology (HVOF and FS) and remelted by standard methods (flame remelting, remelting by resistance, remelting in furnace). The resulting coatings were tested by ASTM G65 (abrasion wear resistance), along with measurements of basic mechanical properties (HR15N, HV0,3, roughness). The microstructure of these samples was evaluated by optical microscopy
Klíčová slova

Zpět

Patička