Přejít k obsahu


Fast Realistic Modelling of Muscle Fibres

Citace:
KOHOUT, J., CLAPWORTHY, G.J., MARTELLI, S., VICECONTI, M. Fast Realistic Modelling of Muscle Fibres. In Computer Vision, Imaging and Computer Graphics, Theory and Application. Heidelberg: Springer, 2013. s. 33-47. ISBN: 978-3-642-38240-6 , ISSN: 1865-0929
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Fast Realistic Modelling of Muscle Fibres
Rok vydání: 2013
Místo konání: Heidelberg
Název zdroje: Springer
Autoři: Doc. Ing. Josef Kohout Ph.D. , Gordon J. Clapworthy , Saulo Martelli , Marco Viceconti
Abstrakt CZ: Tento článek popisuje metodu, která reprezentuje sval realistickým svazkem svalových vláken automaticky generovaných v objemu definovánovaným povrchovou sítí svalu, která se automaticky deformuje v závislosti na pohybu kostí. Naše C++ implementace dokáže dekomponovat objem svalu na vlákna během cca 1000ms na běžně dostupném hardware. Metoda je tudíž dostatečně rychlá na to, aby mohla být využita v rámci interaktivního výukového medicínského software. Ačkoliv biomechanické zhodnocení dosud nebylo provedeno, věříme, že metoda by mohla rovněž být použita v klinických biomechanických aplikací pro zjištění informací ohledně momentu sil a cest svalových vláken a díky svému rychlému zpracování by mohla být atraktivní alternativou k metodám používaným v současné době k těmto účelům.
Abstrakt EN: This paper describes a method that represents a muscle by a realistic chaff of muscle fibres that are automatically generated in the volume defined by the surface mesh of the muscle which itself automatically wraps around bones as they move. Our C++ implementation can decompose the volume into muscle fibres, which is done by a slice-by-slice morphing of predefined fibres template into the muscle volume, and visualise the result in only about 1000 ms on commodity hardware. Hence, the method is fast enough to be suitable for interactive educational medical software. Although a biomechanical assessment has yet to be done, we believe that the method could be used also in clinical biomechanical applications to extract information on the current muscle lever arm and fibre path and, thanks to its rapid processing speed, it might be an attractive alternative to current methods.
Klíčová slova

Zpět

Patička