Přejít k obsahu


Austria-Hungary and the Ottoman Empire during the Bosnian Crisis 1908/1909

Citace:
KODET, R. Austria-Hungary and the Ottoman Empire during the Bosnian Crisis 1908/1909. Prague Papers on the History of International Relations, 2013, roč. 2013, č. 1, s. 120-143. ISSN: 1803-7356
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Austria-Hungary and the Ottoman Empire during the Bosnian Crisis 1908/1909
Rok vydání: 2013
Autoři: PhDr. Roman Kodet Ph.D.
Abstrakt CZ: Mladoturecká revoluce z července 1909 měla významný odpad na rovnováhu sil v rámci tzv. Východní otázky. Rakousko-Uhersko muselo přizpůsobit nové situaci svou politiku. Nejzávažnější problém, který Vídeň řešila, byl status okupovaných provincií Bosny a Hercegoviny. Vídeň se proto rozhodla je anektovat. To však vedlo k závažné diplomatické krizi, jež se dotýkala nejen Rakousko-osmanských vztahů, ale i postoje velmocí vůči Rakousku-Uhersku. Na podzim roku 1908 čelil Istanbul této situaci bojkotem rakouského zboží. Rakousko-Uhersko bylo neschopné tento odpor zlomit a rozhodlo se proto k finanční kompenzaci. Oba státy dosáhly dohody v lednu 1909, což Vídni zásadním způsobem umožnilo anekční krizi překonat.
Abstrakt EN: The Young Turk revolution in July 1908 had an important impact on the balance of power in the Eastern Question. Austria-Hungary had to adjust its policy to the new situation. The most serious problem for Vienna was the status of the occupied provinces of Bosnia and Herzegovina. Vienna therefore decided to annex them. This led to a grave international crisis concearning not only Austro-Ottoman relations but also the attitude of other Great Powers towards Vienna. In the autumn 1908 Istanbul challenged Vienna by a boycott of Austrian goods. Austria-Hungary proved unable to break this Ottoman opposition and decided therefore to a policy of financial compensations. Both states came to an agreement in Janury 1909. This considerably helped Austria-Hungary to overcome the Bosnian annexions crisis on the international scene.
Klíčová slova

Zpět

Patička