Přejít k obsahu


Vliv následného přetavení plamenem a HPDD laserem n amikrostrukturu a vlastnosti HVOf nástřiku NiCrBSi

Citace:
HOUDKOVÁ - ŠIMŮNKOVÁ, Š., SMAZALOVÁ, E., VOSTŘÁK, M., HRUŠKA, M., ČESÁNEK, Z., SCHUBERT, J. Vliv následného přetavení plamenem a HPDD laserem n amikrostrukturu a vlastnosti HVOf nástřiku NiCrBSi. In Vrstvy a povlaky 2013. Trenčín: Miloš Vavrlík - Kníhviazačstvo, 2013. s. 39-44. ISBN: 978-80-970824-2-0
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The influence of post-treatment by flame and HPDD laser remelting on the microstructure and properties of NiCrBSi thermally spraeyd coatings
Rok vydání: 2013
Místo konání: Trenčín
Název zdroje: Miloš Vavrlík - Kníhviazačstvo
Autoři: Ing. Šárka Houdková - Šimůnková Ph.D. , Ing. Eva Smazalová , Ing. Marek Vostřák , Ing. Matěj Hruška , Ing. Zdeněk Česánek , Ing. Jan Schubert
Abstrakt CZ: Možnost zlepšovat mechanické vlastnosti některých žárově stříkaných povlaků pomocí aplikace tepelného následného zpracování je známa, avšak ne příliš často používána.Povalk NiCrBSi patří do skupiny materiálů, ketré z aplikace tepelného zpracování značně profitují. Technologie přetavení povlaku se liší, nejčastěji v závislosti na dostupném zařízení. Nejčastěji s využívá pece nebo plamene. Ačkoli jsou to levné technologie, nelze u nich zcela kontrolovat výsledek. Na rozdíl od nich aplikace vysokovýkonného laseru pro přetavení povlaku umožňuje přesně řídit proces přetavení. Článek porovnává výsledky mikrostrukturního rozboru a měření mechanických vlastností HVOF nastříkaného, plamenem a laserem přetaveného povlaku. Popisuje výhody laserového zpracování s ohledem na funkční vlastnosti povlaku.
Abstrakt EN: The microstructure of thermally sprayed coatings contains, in dependence on used deposition technology, always certain amount of porosity, oxides or other inhomogenities. These defects, together with the mechanical bonding of the coating, influenced negatively some of the coatings functional properties, such as cohesive strain, adhesion, corrosion resistance. The above mentioned defects can be eliminated by application of proper post-treatment procedure, such as remelting of the sprayed coating. The remelting can be realized by various source of heat ? the most often used is the cheap flame remelting, but some other methods can be also used. The recent technological development of high power lasers led to the quick spreading of the laser technologies into surface treatment industry. High power laser can be used for cutting, welding, laser hardening, laser cladding or remelting of the coatings. In the paper, the comparison of microstructural, mechanical and tribological characteristics of HVOF sprayed NiCrBSi coating, as sprayed, flame and laser remelted, is presented. The remelting, namely by HPDD laser, created the metallurgical bond between coating and substrate, decreased the coating inner stress and significantly increase the wear resistance
Klíčová slova

Zpět

Patička