Přejít k obsahu


Osmá platónská minikonference

Citace:
Boháček, K., Jirušková, K., Paitlová, J. Osmá platónská minikonference. Západočeská univerzita v Plzni, Sedláčkova ulice, 27.06.2013 - 28.06.2013.
Druh: KONFERENCE, WORKSHOP, VÝSTAVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: 8th Platonic Mini Conference
Rok vydání: 2013
Autoři: Mgr. Kryštof Boháček Ph.D. , Mgr. Karolína Jirušková , Mgr. Jitka Paitlová ,
Abstrakt CZ: Osmá platónská minikonference svojí úrovní nijak nezaostávala za velmi vydařenými konferencemi z minulých let. Mezi nejvýznamnější hosty patřili například Pavel Hobza, Ph.D., přední český platónský badatel toho času působící na Univerzitě Palackého v Olomouci, Jaroslav Daneš, Ph.D., badatel AV ČR a specialista zejména na attickou tragédii, Josef Petrželka, Ph.D. z Masarykovy univerzity v Brně, či Mgr. Martin Zielina, již tradiční Olomoucký host plzeňských platónských konferencí. Všichni právě zmínění hosté přispěli ke zvýšení úrovně konference přednesením vlastního příspěvku. Tradičně plodné byly také neobyčejně rozsáhlé diskuse následující po každém z příspěvků. Jako nejaktivnější diskutér se tentokrát projevil zmíněný dr. Hobza, ale příjemným zjištěním bylo, že v diskusích s odbornými badateli nezaostávali ani účastníci konference z řad studentů. Tradičně dobrými výkony se prezentovali doktorandi ZČU a současně členové Plzeňského platónského kroužku. Překvapením bylo kvalitní vystoupení studentky ZČU z bakalářského stupně studia. Počet diváků během dvou konferenčních dnů značně kolísal, avšak bylo jednoznačně vidět, že konference se těší slušnému zájmu pedagogů i studentů ZČU.
Abstrakt EN: 8th Platonic Mini Conference in its level does not lag behind very good conferences from previous years. Among the most prominent guests were Pavel Hobza, PhD a leading Czech Platonic scholar, Jaroslav Daneš, PhD, researcher and specialist of the Academy of Science of Czech Republic in particular on Attic tragedy and Josef Petrželka, PhD from Masaryk University in Brno. All guests just mentioned have contributed to increase the level of conference by their own contribution. Traditionally fruitful were also unusually extensive discussions following after each conference contribution. Traditionally, good performances were presented by doctoral students. Attendance during the two conference days has varied, but it was clearly seen that the conference is enjoying a decent interest of teachers and students of the University of West Bohemia.
Klíčová slova

Zpět

Patička