Přejít k obsahu


Měkkýši (Mollusca) zříceniny hradu Krasíkov u Konstantinových Lázní

Citace:
ŠIŘINOVÁ, V., MERGL, M. Měkkýši (Mollusca) zříceniny hradu Krasíkov u Konstantinových Lázní. Erica, 2013, roč. 20, č. 1, s. 105-112. ISSN: 1210-065X
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Molluscs (Mollusca) of the castle ruin Krasíkov near Konstatinovy Lázně
Rok vydání: 2013
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeské muzeum
Autoři: Veronika Šiřinová , Doc. RNDr. Michal Mergl CSc. ,
Abstrakt CZ: V práci je uveden seznam měkkýšů zjištěných průzkumem na hradní zřícenině Krasíkova. Celkem bylo zjištěno 25 druhů. Pro území jsou charakteristické druhy Cochlodina laminata, Alinda biplicata, Helicodonta obvoluta, nicméně diverzita je spíše nízká. Zřejmý je vliv hradního fenoménu, který se projevuje výskytem druhů Pupilla muscorum, Truncatellina cylindrica, Vallonia costata, Vallonia pulchella a Clausilia dubia na xerotermích místech hradních stěn.
Abstrakt EN: A list of land snails of the castle ruin Krasíkov (Western Bohemia, Czech Republic) is presented. The malacofauna comprises 25 gastropod species. The area is characterised by abundace of Cochlodina laminata, Alinda biplicata, Helicodonta obvoluta, but the species diversity in samples is rather low. The castle phenomenon is obvious, with Pupilla muscorum, Truncatellina cylindrica, Vallonia costata, Vallonia pulchella and Clausilia dubia populations on xerotherm sites of old castle walls.
Klíčová slova

Zpět

Patička