Přejít k obsahu


"Realpolitik" in the History

Citace:
Kodet, R., Novotný, L., Budil, I., Kořenková, K., Peštová, H., Rašková, E. "Realpolitik" in the History. Pleň, 24.05.2013 - 24.05.2013.
Druh: KONFERENCE, WORKSHOP, VÝSTAVA
Jazyk publikace: eng
Anglický název: "Realpolitik" in the History
Rok vydání: 2013
Autoři: PhDr. Roman Kodet Ph.D. , PhDr. Lukáš Novotný Ph.D. , Prof. RNDr. Ivo Budil Ph.D.,DSc. , Mgr. Klára Kořenková , Mgr. Hana Peštová , Mgr. Eva Rašková
Abstrakt CZ: Termín "Realpolitk" poprvé použil německý spisovatel Ludwig von Rochau, k definici takové politiky, která je oproštěna od veškerých, ideologických nebo idealistických aspektů, sleduje jasně vymezené a dosažitelné cíle za objektivního zhodnocení vlastních sil, podle nichž jsou určeny prostředky, které umožní stanoveného cíle dosáhnout. Hlavním cílem konference "Realpolitik v dějinách" organozované Katedrou historických věd FF ZČU v Plzni 24. května 2013 bylo definovat obsah tohoto pojmu. Účastníci, mezi nimiž nebyli pouze členové zmíněné katedry, ale i čeští a zahraniční hosté, se snažili reflektovat tuto otázku skrze konkrétní historické příklady.
Abstrakt EN: The term "Realpolitik" was used for the first time by German writer Ludwig von Rochau in order to describe such policy, which is free of any ideological or idealistic aspects, pursues clearly defined and achievable goals while objectively assessing own abilities, according to which the used means are determined. The main task of the conference "Realpolitik in the History", which was organized by the Department of Historical Sciences of the University of West Bohemia in Pilsen on the 24th May 2013, was to define the definition of the term. The participants among which were not only the members of the hosting department, but also notable Czech and foreign guests, tried to reflect the discussed question through particular historical examples.
Klíčová slova

Zpět

Patička