Přejít k obsahu


Úvod do materiálové chemie : příručka pro zdárné absolvování cvičení a zkoušky

Citace:
NETRVALOVÁ, M., DLOUHÝ, J., DUCHEK, P., KŘENEK, T., ŠMÍDOVÁ, H. Úvod do materiálové chemie : příručka pro zdárné absolvování cvičení a zkoušky. 1. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2013, ISBN: 978-80-261-0302-8
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Rok vydání: 2013
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Marie Netrvalová Ph.D. , Ing. Jaromír Dlouhý , Doc. Ing. Petr Duchek CSc. , Ing. Tomáš Křenek Ph.D. , Mgr. Hana Šmídová
Abstrakt CZ: Úvod do materiálové chemie - příručka pro zdárné absolvování cvičení a zkoušky jsou materiály, které si za hlavní cíl dávají dostatečně procvičit probíranou látku a pomoci tím sjednotit znalosti studentů přicházejících z různých škol a tím i s různou úrovní znalostí. Úvodní kapitola poskytuje souhrnný přehled základních fyzikálních veličin, jejich jednotek a převodů mezi nimi, jejichž znalost je nutná pro kvantifikaci a kvalifikaci při výpočtech základních chemických i fyzikálních příkladů. Na to navazují kapitoly zabývající se tvorbou organického a anorganického názvosloví, základními výpočty atp
Klíčová slova

Zpět

Patička