Přejít k obsahu


Hydrophobization of Starch-Based Biodegradable Materials

Citace:
DUCHEK, P., DLOUHÝ, J., FRANČE, P. Hydrophobization of Starch-Based Biodegradable Materials. In Proceedings of the 8th International Conference on Polysaccharides- Glykoscience. Praha: Česká chemická společnost Praha, 2012. s. 28-31. ISBN: 978-80-86238-28-9
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Hydrophobization of Starch-Based Biodegradable Materials
Rok vydání: 2012
Místo konání: Praha
Název zdroje: Česká chemická společnost Praha
Autoři: Doc. Ing. Petr Duchek CSc. , Ing. Jaromír Dlouhý , RNDr. Petr Franče ,
Abstrakt CZ: Biorozložitelné matrice na bázi bramborového škrobu a odpovídající kompozity s malým množstvím jílu byly hydrofobizovány jak v objemové fázi tak i na povrchu pomocí obecně dostupných organokřemičitých materiálů. Cíle studie bylo snížení hydrofilního chování biorozložitelných materiálů, které negativně ovlivňuje jeho vlastnosti. Byla stanovena stabilita matricí a kompozitů ve vodném prostředí po hydrofobizaci.
Abstrakt EN: Biodegradable matrices based on potato starch and corresponding composites with low amount of clays were hydrophobized both in bulk and on the surface by means of commercially available organosilicon materials. The aim of this study was to lower hydrophilic behaviour of biodegradable materials that influences its properties negatively. Stability of matrices/composites in the aqueous environment after hydrophobic treatment was determined.
Klíčová slova

Zpět

Patička