Přejít k obsahu


Sborník příspěvků z mezinárodní studentské odborné a vědecké konference Olympiáda Techniky Plzeň 2013

Citace:
HONZÍKOVÁ, J., KROTKÝ, J. Sborník příspěvků z mezinárodní studentské odborné a vědecké konference Olympiáda Techniky Plzeň 2013. 1. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2013, 161 s. ISBN: 978-80-261-0249-6
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Proceedings of the international students scientific conferences - Technologies Contest Pilsen 2013
Rok vydání: 2013
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Doc. PaedDr. Jarmila Honzíková Ph.D. , Mgr. Jan Krotký ,
Abstrakt CZ: Mezinárodní vědecká a odborná konference spojená se soutěžní přehlídkou prací studentů oboru technická výchova.
Abstrakt EN: International scientific and vocational symposium attended by the competitive display of student works in technical education branch.
Klíčová slova

Zpět

Patička