Přejít k obsahu


Barium titanate synthesis in blended hydroxide melt

Citace:
RIEGER, D., KOVÁŘÍK, T., MEDLÍN, R., ŘÍHA, J. Barium titanate synthesis in blended hydroxide melt. In Proceedings of the 14th International Scientific Conference Electric Power Engineering 2013. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2013. s. 489-492. ISBN: 978-80-248-2988-3
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Barium titanate synthesis in blended hydroxide melt
Rok vydání: 2013
Místo konání: Kouty nad Desnou
Název zdroje: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
Autoři: Ing. David Rieger , Ing. Tomáš Kovářík Ph.D. , Ing. Rostislav Medlín , Ing. Jan Říha Ph.D.
Abstrakt CZ: Tento příspěvek se zabývá vlastnostmi a výsledky relativně nového postupu přípravy titaničitanu barnatého. Tento postup je založen na reakci v nevlastní tavenině alkalických hydroxidů za teploty 200 °C a využívá bezpečné vstupní chemické látky s nízkými náklady. Poprvé je zde představena možnost přípravy za velmi vysokých koncentrací s dobrým výtěžkem a krystalinitou, které ukazují potenciál této metody. Výsledky jsou ověřeny technikami SEM, XRD a DSC.
Abstrakt EN: This paper deal with properties and results of relatively new technique for preparation of barium titanate. This technique is based on improper melt of alkaline hydroxides at mild temperature of 200 degrees C and uses some inexpensive and safe raw materials. For a first time is here demonstrated using of very high concentrations, with good yield and crystallinity, evidencing potential of this method. The results are verified by SEM, XRD and DSC techniques.
Klíčová slova

Zpět

Patička