Přejít k obsahu


Funkční vzorek měřicího systému pro analýzy tepelných vlastností povrchů materiálů

Citace:
HONNEROVÁ, P., VESELÝ, Z., SMAZALOVÁ, E., HONNER, M. Funkční vzorek měřicího systému pro analýzy tepelných vlastností povrchů materiálů. 2013.
Druh: PROTOTYP, FUNKČNÍ VZOREK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Function sample of a measuring system for thermal properties analysis of material surfaces
Rok vydání: 2013
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Petra Honnerová Ph.D. , Ing. Zdeněk Veselý Ph.D. , Ing. Eva Smazalová , Doc. Ing. Milan Honner Ph.D.
Abstrakt CZ: Popisuje se funkční vzorek nového víceúčelového měřicího systému pro měření tepelných vlastností povrchů materiálů a tenkých vrstev. Funkční vzorek byl vyroben s využitím přístrojového vybavení pořízeného z projektu CENTEM s registračním číslem CZ.1.05/2.1.00/03.0088. Měřicí systém umožňuje stanovit teplotní závislost tepelné vodivosti povlaků o tloušťce 100 až 500 um v rozsahu teploty 25 až 1000°C. Hlavní částí systému je laserový ohřev vzorku. Výkonný laserový podsystém se skenovací hlavou je použit k ohřevu vzorku ze zadní strany na požadovanou teplotu, laser malého výkonu umožňuje krátkodobým zaměřením paprsku na přední stranu vzorku lokálně ovlivnit povrchovou teplotu. Použitím termovizní kamery je měřeno rozložení teplotního pole přední strany vzorku. Tepelná vodivost je vyhodnocena rovnicí šíření tepla z teplot měřených na povrchu vzorku těsně před a při působení laserového paprsku malého výkonu na přední stranu vzorku.
Abstrakt EN: The function sample of a new multipurpose measuring system is intended for the measurement of thermal properties of materials and thin films. The function sample has been made using instruments acquired in the project CENTEM No.CZ.1.05/2.1.00/03.0088. The measuring system is capable to determine temperature dependence of thermal conductivity of coatings with thickness 100 to 500 um in the temperature range 25 to 1000°C. The main part of the system there is a samples laser heating. A power laser subsystem with a scanning head is used for the rear sample surface heating to the required temperature. A low power laser enables locally affect the sample surface temperature by the short focus of the laser beam on the sample front side. The temperature field of sample front side is measured by an infrared camera. The thermal conductivity is evaluated by using the heat propagation equation from the temperatures measured at the sample front side just before and during the low power laser beam impact to the sample front side.
Klíčová slova

Zpět

Patička