Přejít k obsahu


Virtuální výrobní postup návrhu bezpečných dopravních prostředků s ohledem na variabilitu lidského těla

Citace:
KOVÁŘ, L., MAŇAS, J., KLEISNER, V., VYCHYTIL, J., ČECHOVÁ, H., HYNČÍK, L. Virtuální výrobní postup návrhu bezpečných dopravních prostředků s ohledem na variabilitu lidského těla. 2013.
Druh: POLOPROVOZ, TECHNOLOGIE, ODRŮDA, PLEMENO
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The virtual manufacturing process for the design of safe transport means taking the human body variability into account
Rok vydání: 2013
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Luděk Kovář Ph.D. , Dr. Ing. Jaroslav Maňas , Ing. Václav Kleisner Ph.D. , Ing. Jan Vychytil Ph.D. , Ing. Hana Čechová Ph.D. , Ing. Luděk Hynčík Ph.D.
Abstrakt CZ: Jedná se o proces ve virtuálním prostředí VE s využitím software pro škálování modelu člověka. Proces umožňuje uživateli interaktivně vytvářet jedince s ohledem na variabilitu lidské populace, komponovat je do situací virtuálních homologačních testů nebo dopravních nehod a sledovat poranění lidského těla během nárazu v souladu s metodikou Euro NCAP, kdy jsou během výsledků jednotlivé části lidského těla obarvovány na základě hodnot poranění.
Abstrakt EN: It concerns the process in a virtual environment VE using the software for scaling human body. The process allows the user to interactively produce individuals with regard to the variability of the human population, compose them in situations of virtual homologation tests or traffic accidents and monitor the injuries of human body during the impact in accordance with the methodology Euro NCAP, the results of which are in different parts of the human body colouring based on the values injury.
Klíčová slova

Zpět

Patička