Přejít k obsahu


Hydrofobní biorozložitelná a kompostovatelná kompozice s bariérovými vlastnostmi na bázi přírodních surovin

Citace:
DUCHEK, P., DLOUHÝ, J., FRANČE, P. Hydrofobní biorozložitelná a kompostovatelná kompozice s bariérovými vlastnostmi na bázi přírodních surovin. Praha, 2015.
Druh: PATENT, UŽITNÝ VZOR, PRŮMYSLOVÝ VZOR
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Hydrophobic biologically degradable and compostable composition based on natural raw materials and exhibiting barrier properties
Rok vydání: 2015
Místo konání: Praha
Název zdroje: Úřad průmyslového vlastnictví
Autoři: Doc. Ing. Petr Duchek CSc. , Ing. Jaromír Dlouhý , RNDr. Petr Franče
Abstrakt CZ: Během řešení projektu byly vyvinuty (nano)kompozitní materiály na bázi plastifikovaného nativního bramborového škrobu a řady plastických (montmorillonit, bentonity, kaolin) a neplastických (křemelina, křída, silika) anorganických plniv a odpadní celulózy. Vyvinuté materiály vykazují dobré mechanické vlastnosti, velmi dobrou biologickou odbouratelnost ve vodním i půdním prostředí a dobré bariérové vlastnosti. Byla vyřešena i otázka hydrofobizace tohoto materiálu.
Abstrakt EN: The project resulted in development of a series of (nano)composite materials based on thermoplastic starch and several plastic (montmorillonite, bentonites, kaoline) and non-plastic (diatomite, chalk, silica) inorganic fillers and waste cellulose. Materials under development exhibit good mechanical properties, reamrkable biodegradability in water and soil environment, and good barrier properties. Hydrofobization of these materials has also been performed.
Klíčová slova

Zpět

Patička