Přejít k obsahu


Lossy compression of mesh geometry

Citace:
VÁŠA, L. Lossy compression of mesh geometry. 1. vyd. Plzeň : 2013, 35 s.
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Lossy compression of mesh geometry
Rok vydání: 2013
Místo konání: Plzeň
Autoři: Ing. Libor Váša Ph.D.
Abstrakt CZ: Tato habilitační práce se zabývá výsledky dosaženými v kompresi trojúhelníkových sítí a jejich animací. Popisuje efektivní metody, které umožňují kompaktní reprezentaci tohoto druhu dat při nízkém poškození. Dále se tato práce zabývá problémem vyhodnocení míry poškození z hlediska lidského pozorovatele. Tento problém je klíčový pro vývoj budoucích kompresních technik. Popisujeme dvě metriky které umožňují odhadnout míru vnímaného poškození v dekomprimovaných datech, jednu pro statické a druhou pro dynamické sítě. Habilitační práse se skládá z 12 odbornách článků, z nichž 4 byly publikovány ve sbornících konferencí zaměřených na počítačovou grafiku a 8 bylo publikováno v odborných časopisech. Články jsou seřazeny tak aby utvářely koherentní vývojovou linii a opatřeny komentářem, který poskytne čtenáři vhled do motivací a vztahů jež stojí za předkládanou prací.
Abstrakt EN: This habilitation thesis deals with research results achieved in the eld of lossy compression of triangle meshes and triangle mesh animations. We discuss efficient methods, which allow for an extremely compact representation of these kinds of data, while introducing very small amount of distortion. Additionally, the thesis deals with the problem of evaluation of the amount of distortion from the point of view of human observer. This problem is of crucial importance for current and future development of compression techniques. We present two metrics which allow estimating the amount of perceived distortion in the decompressed data, one metric for static meshes and one metric for dynamic meshes. The thesis consists of 12 research papers, out of which 4 have been published in proceedings of computer graphics conferences and 8 have been published by scientic journals. The papers have been reordered to follow a coherent line of thought, and a commentary is given, providing the reader with an insight into the motivations and connections that stand behind the work.
Klíčová slova

Zpět

Patička