Přejít k obsahu


Analýza vlastností tepelně zpracovaných vzorků pomocí RTG metody

Citace:
KŘÍŽ, A., KOLAŘÍK, K., FIEDLER, L. Analýza vlastností tepelně zpracovaných vzorků pomocí RTG metody. In Materiály v tepelném zpracování. Čerčany: 2013. s. 200-207. ISBN: 978-80-904462-6-7
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: X-ray analysis of properties of heat-treated material
Rok vydání: 2013
Místo konání: Čerčany
Autoři: Doc. Dr. Ing. Antonín Kříž , Ing. Kamil Kolařík Ph.D. , Lukáš Fiedler
Abstrakt CZ: Příspěvek se zabývá zjišťováním zbytkového austenitu a zbytkových napětí pomocí RTG analýzy. V teoretické části jsou popsány i další metody zjišťování těchto vlastností, jejich výhody a nevýhody. V praktické části jsou uvedeny konkrétní výsledky u různě tepelně zpracované oceli C45 a cementační oceli 18CrNiMo7-6 po různých procesech cementování. Závěr z provedených testů dokumentují, že je potřeba velmi citlivá interpretace výsledků, které pak mohou přesně popisovat daný materiálový stav v souvislost s provedeným tepelným, popř. chemicko-tepelným zpracováním.
Abstrakt EN: The present paper deals with detection of retained austenite and measerement of residual stress by means of X-ray analysis. Its theoretical section also describes other methods used for these purposes and presents their advantages and disadvantages. The experimental section of the paper contains results pertaining to the C45 steel upon various heat treating schedules and to the 18CrNiMo7-6 case-hardening steel upon various case hardening process. Outcomes of these tests demonstrate that interpretation of their results must be very sensitive in order to accurately characterize the condition of the material with respect to the prior heat treating or chemical treatment process.
Klíčová slova

Zpět

Patička