Přejít k obsahu


Fast Reconstruction of Corrupted Images and Videos by Radial Basis Functio ns

Citace:
SKALA, V. Fast Reconstruction of Corrupted Images and Videos by Radial Basis Functio ns. In ICCAIS 2013. Piscataway: IEEE, 2013. s. 267-271. ISBN: 978-1-4673-0813-7
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Fast Reconstruction of Corrupted Images and Videos by Radial Basis Functio ns
Rok vydání: 2013
Místo konání: Piscataway
Název zdroje: IEEE
Autoři: Prof. Ing. Václav Skala CSc.
Abstrakt CZ: Příspevek popisuje metodu rekonstrukce poškozených obratzu a videí pomocí radiálních bázových funcí. Popsana metoda je vhodná pro aplikaci na GPU.
Abstrakt EN: The paper describes reconstruction of corrupted images and videos by using radial basis functions. The proposed approach is convenient for GPU application.
Klíčová slova

Zpět

Patička