Přejít k obsahu


Analýza vzorků Zr1Nb pomocí nanotvrdosti

Citace:
BLÁHOVÁ, O. Analýza vzorků Zr1Nb pomocí nanotvrdosti. UJP PRAHA a.s., 2013.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Analyses of samples Zr1Nb by nanohardness
Rok vydání: 2013
Název zdroje: UJP PRAHA a.s.
Autoři: Doc. Ing. Olga Bláhová Ph.D.
Abstrakt CZ: Zirkoniové slitiny se používají pro výrobu povlakových trubek pro palivové tyče v jaderných reaktorech. Bylo provedeno hodnocení mikrostruktury a lokálních mechanických vlastností zirkoniových slitin po vysokoteplotní oxidaci (s různou dobou expozice při různých teplotách) a následném ochlazení, což simuluje podmínky havárie s náhlým únikem chladiva (LOCA - loss of coolant accident). Indentační tvrdost byla hodnocena nanoindentační metodou. Výsledky ukázaly vztahy mezi teplotou vysokoteplotní oxidace, obsahem kyslíku a jejich vliv na mikrostrukturu a lokální mechanické vlastnosti zirkoniových slitin.
Abstrakt EN: Zirconium alloys are used for production of cladding of the nuclear fuel rods in nuclear reactors. The evaluation of microstructure and local mechanical properties was carry out, after various heating times prior to cooling, which simulated the LOCA conditions (loss of coolant accident). The indentation hardness was evaluated by nanoindentation method. The results proved the existence of relationships between the time of high temperature exposure, the content of oxygen and its effect on microstructure and local mechanical properties of Zr alloys.
Klíčová slova

Zpět

Patička