Přejít k obsahu


Vývoj a analýza technologie tepelného zpracování povrchu

Citace:
HOUDKOVÁ - ŠIMŮNKOVÁ, Š., SMAZALOVÁ, E. Vývoj a analýza technologie tepelného zpracování povrchu. LaserTherm spol. s r.o., 2013.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Development and analysis of surface heat treatment technology
Rok vydání: 2013
Název zdroje: LaserTherm spol. s r.o.
Autoři: Ing. Šárka Houdková - Šimůnková Ph.D. , Ing. Eva Smazalová
Abstrakt CZ: Předmětem smluvního výzkumu byla analýza vlivu parametrů laserového zpracování na výsledné vlastnosti zpracovaného povrchu, v závislosti typu zpracovávaného materiálu, geometrii zpracovávaných dílů a výchozího stavu povrchu. Na konkrétních dílech bylo provedeno porovnání použití různých typů technologií povrchového tepelného zpracování. Byly nalezeny optimální parametry technologie laserového tepelného zpracování povrchu pro dané konkrétní díly a ověřeny výsledné vlastnosti ve srovnání s použitím jiných typů technologií. Pro daný smluvní výzkum bylo charakteristickým vysoce aplikační zaměření výzkumu a vývoje, vedoucí až ke konkrétním dílům.
Abstrakt EN: The subject of contract research was analysis of the effect of laser parameters of processing on the resulting properties of the processed surface, depending on the type of processed material, the geometry of processed parts and the initial state of the surface. On the particular parts were performed a comparison of use various types of surface heat treatment technology. The optimum parameters for laser technology heat treatment of the surface of the concrete components were found. The resulting properties were verified in comparison to using other types of technology. For a given contract research was characteristic highly application-oriented research and development, leading up to specific components.
Klíčová slova

Zpět

Patička