Přejít k obsahu


Zkoušky a definování technických specifikací

Citace:
TUREČEK, O. Zkoušky a definování technických specifikací. ŠKODA AUTO a.s., 2012.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Testing and defining the technical specifications
Rok vydání: 2012
Název zdroje: ŠKODA AUTO a.s.
Autoři: Ing. Oldřich Tureček Ph.D. ,
Abstrakt CZ: Práce související s vývojem ozvučení prototypu nového vozu. Definování specifikací nových elektroakustických měničů a měření jejich parametrů, návrh koncepce vícekanálového ozvučení a jeho finální nastavení, vývoj a realizace vhodných měřicích metod pro měření komponentů navrženého ozvučovacího systému. Modifikace reproduktorových soustav pro použití ve specifických poslechových podmínkách, včetně finálního měření výsledných parametrů.
Abstrakt EN: The work is related to the development of a prototype of a new car sound system. Defining specifications of new of electroacoustic transducers and measuring their parameters, the design concept of multi-channel sound system and its final setting, development and implementation of suitable measurement methods for measuring the components of the proposed sound system. Further modification of speaker for use in specific listening conditions, including final measurement of the resulting parameters.
Klíčová slova

Zpět

Patička