Přejít k obsahu


Integral transformations of gradiometric data onto a GRACE type of observable

Citace:
ŠPRLÁK, M., NOVÁK, P. Integral transformations of gradiometric data onto a GRACE type of observable. JOURNAL OF GEODESY, 2014, roč. 88, č. 4, s. 377-390. ISSN: 0949-7714
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Integral transformations of gradiometric data onto a GRACE type of observable
Rok vydání: 2014
Autoři: Ing. Michal Šprlák Ph.D. , Prof. Ing. Pavel Novák Ph.D. ,
Abstrakt CZ: Integrální transformace gradiometrických dat na data typu GRACE (Gravity Recovery And Climate Experiment) jsou odvozeny v tomto článku. Gravitační gradienty představují složky gradiometrického tenzoru v severně orientovaném rámci. Data typu GRACE představují rozdíl gravitačních vektorů promítnutý do směru mezi dvěma družicemi mise GRACE. Celkem tři integrální transformace, které vztahují GRACE data s kombinací gradientů vertikální-vertikální, vertikální-horizontální a horizontální-horizontální, jsou odvozeny. Pro každou transformaci jsou též odvozeny spektrální a analytické formy integrálních jader.
Abstrakt EN: Integral transformations of gravitational gradients onto a Gravity Recovery And Climate Experiment (GRACE) type of observable are derived in this article. The gravitational gradients represent components of the gravitational tensor in the local north-oriented frame. The GRACE type of observable corresponds to a difference between two gravitational vectors as projected onto the line of sight between the two GRACE satellites. In total, three integral transformations relating vertical–vertical, vertical– horizontal and horizontal–horizontal gravitational gradients with the GRACE type of observable are provided. Spectral and closed forms of corresponding isotropic kernels are derived for each transformation.
Klíčová slova

Zpět

Patička