Přejít k obsahu


Effect of filler on the surface roughness of hard chromium composite coating

Citace:
CHOCHOLATÝ, O., KŘÍŽ, A., FIŠEROVÁ, P., DEVERA, T. Effect of filler on the surface roughness of hard chromium composite coating. In METAL 2013. Ostrava: Tanger, 2013. s. 898-902. ISBN: 978-80-87294-41-3
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Effect of filler on the surface roughness of hard chromium composite coating
Rok vydání: 2013
Místo konání: Ostrava
Název zdroje: Tanger
Autoři: Ing. Ondřej Chocholatý Ph.D. , Doc. Dr. Ing. Antonín Kříž , Ing. Pavla Fišerová , Tomáš Devera
Abstrakt CZ: Tvrdochromové povrchové úpravy jsou ve velké míře využívány jako funkční povlaky pro pístní kroužky. Jelikož vlastnosti samotného tvrdého chromu již v mnoha případech nejsou dostačující, používají se kompozitní tvrdochromové povlaky s různými plnivy. Jedná se zejména o částečky tvrdých materiálů, jako je Al2O3, CBN, diamant, UDD, UDDG a další. Příspěvek pojednává o použití plniva na bázi nanodiamantu a grafitu (UDDG) a jeho vlivu na drsnost povrchu chromového povlaku. Byly připraveny povlaky s různým množstvím plniva UDDG, vzorky standardního tvrdochromu a kompozitního povlaku Cr-Al2O3. Pomocí dotykového drsnoměru byla měřena drsnost povrchu jednotlivých vzorků. Stav povrchu a drsnosti byly stanoveny také pomocí konfokálního mikroskopu. Z výsledků je patrné, že hodnoty drsnosti povrchu se zvyšujícím se množstvím UDDG plniva v povlaku stoupají
Abstrakt EN: Hard chromium surface treatments are widely used as functional coatings for piston rings. Since the properties of hard chromium coating are not longer sufficient for new applications composite hard chromium coating with various fillers are used. Fillers are expecially particles of hard materials for example Al2O3, CBN, diamond, UDD, UDDG, utc. This paper deals with the use of fillers based on nanodiamond - graphite (UDDG) and its influence on surface roughness of the chromium coating. There were prepared samples of coatings with varying amount of UDDG samples of Cr - Al2O3 coating and samples of conventional hard chromium. The surface roughness was measured by surface roughness tester. Surface condition and roughness was also determined using confocal microscope. The results show that the roughness is increased with the amount of filler.
Klíčová slova

Zpět

Patička