Přejít k obsahu


Yamada Torajiro and Japanese Influence in Istanbul

Citace:
KODET, R. Yamada Torajiro and Japanese Influence in Istanbul. Acta Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni, 2013, roč. 2013, č. 2, s. 71-81. ISSN: 1802-0364
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Yamada Torajiro and Japanese Influence in Istanbul
Rok vydání: 2013
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: PhDr. Roman Kodet Ph.D.
Abstrakt CZ: V průběhu svých dějin neměly Japonsko a Osmanské říše téměř jakýkoli vzájemný kontakt a sotva si byly vědomy své existence. Tato situace se změnila na konci 19. století, kdy se Osmané začali zajímat o způsob a metody japonské westernizace. Na druhé straně Japonci vnímali Osmanskou říši jako exotickou orientální zemi a snažili se o poznání jejích dějin a kultury. Jedním z nich byl Yamada Toradžiro, který byl zastáncem nutnosti navázat s Osmanskou říší kontakt. Po svém příchodu do Istanbulu roku 1892 zde strávil 22 let. Jeho mise byla klíčovou pro navázání a rozvíjení vztahů mezi oběma zeměmi. Jeho činnost je proto dodnes považována za klíčovou pro vznik dobrých vztahů mezi Japonskem a Tureckem.
Abstrakt EN: During their history the Ottoman Empire and Japan had almost no mutual contact and were hardly aware of each other. This situation changed at the end of the 19th century when the Ottomans were interested in the form and methods of Japanese westernization. On the other hand, some Japanese viewed the Ottoman Empire as an exotic oriental country and were eager to discover its history and culture. One of these was Yamada Torajiro, who was an proponent of Ottoman-Japanese relations. He came in Istanbul in 1892 and stayed there for next 22 years. His visit was inportant in establishing and intensifying contacts between both countries. His work is therefore considered to be a fundamental basis of the good relations between Japan and Turkey up to the present time.
Klíčová slova

Zpět

Patička