Přejít k obsahu


Studie termomechanického zpracování vysokopevných ocelí

Citace:
MAŠEK, B., JIRKOVÁ, H., ŠTÁDLER, C., KUČEROVÁ, L. Studie termomechanického zpracování vysokopevných ocelí. Kovárna VIVA a.s., 2013.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The study of thermomechanical processing of high strength steels.
Rok vydání: 2013
Název zdroje: Kovárna VIVA a.s.
Autoři: Prof. Dr. Ing. Bohuslav Mašek , Dr. Ing. Hana Jirková , Ing. Ctibor Štádler , Doc. Ing. Ludmila Kučerová Ph.D.
Abstrakt CZ: Práce byla zaměřena na vyvinutí inovativní technologie pro výrobu dutých polotovarů z nízkolegovaných TRIP ocelí. TRIP oceli jsou v současné době využívány v automobilovém průmyslu pouze pro výrobu součástí z plechu. Vynikající vlastnosti této oceli jsou dány nejen vícefázovou strukturou skládající se z feritu, bainitu a zbytkového austenitu, ale také díky TRIP efektu (TRansformation Induced Plasticity). V prvním kroku probíhala optimalizace zpracování na termomechanickém simulátoru a poté proběhl transfer poznatků do nově navrženého technologického řetězce, skládajícího se z rotačního zpětného protlačování za polotepla, tepelného zpracování a redukčního válcování za studena. Cílem bylo dosažení optimálního rozložení a podílu fází ve struktuře tak, aby byly získány vynikající mechanické vlastnosti. Díky navrženému technologickému řetězci byly vyrobeny osazené duté polotovary s pevností přes 900 MPa a tažností A5mm přes 20 procent.
Abstrakt EN: The study was aimed at developing innovative technologies for the production of hollow semi-finished product from low alloyed TRIP steels. The first step was carried out optimization processing on the thermomechanical simulator and then passed knowledge transfer to the newly proposed technological chain, consisting of rotating a semi-hot extrusion, heat treatment and cold rolling reduction. The aim was to achieve an optimal layout and proportions of phases in the structure so as to obtain excellent mechanical properties. Thanks to the proposed technological chain were produced stepped hollow blanks with strength of 900 MPa and elongation A5mm over 20 percent.
Klíčová slova

Zpět

Patička