Přejít k obsahu


Reactive deposition of laser ablated FeS1_x particles on a copper surface

Citace:
POLA, J., URBANOVÁ, M., POKORNÁ, D., BEZDIČKA, P., KUPČÍK, J., KŘENEK, T. Reactive deposition of laser ablated FeS1_x particles on a copper surface. RSC Advances, 2014, roč. 4, č. 23, s. 11543-11551. ISSN: 2046-2069
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Reactive deposition of laser ablated FeS1_x particles on a copper surface
Rok vydání: 2014
Autoři: Josef Pola DrSc. , Ing. Markéta Urbanová , Ing. Dana Pokorná , RNDr. Dr Petr Bezdička , RNDr. Jaroslav Kupčík , Ing. Tomáš Křenek Ph.D.
Abstrakt CZ: Pulsní IČ laserová ablace sulfidu železnatého (FeS) ve vakuu byla studována pomocí řádkovací a transmisní elektronové mikroskopie a rentgenové difrakce. Tento výzkum umožňuje analýzu povrchové morfologie a složení ozářeného terče and také filmu deponovaného na nezahřáté Ta, křemenný a Cu substráty. Bylo zjištěno, že nonkongruentní ablace FeS ústí v depozici nanostrukturovaného FeS obsahujícího FeS1_x amorfní film na křemenu a tantalu, a v depozici krystalického sulfidu mědi obsahujícího amorfní Cu2S fáze na mědi. Detekovaná amorfní Cu2S fáze, krystalická a nanokrystalická fáze Cu2S, Cu5FeS4, Cu9S5 a blaubleibend covellite byly vytvořeny reaktivní depozicí částic FeS1_x na povrch Cu. Toto poznání představuje první případ reaktivní depozice laserově ablaované anorganické sloučeniny na nezahřívaný povrch a může přitáhnout další pozornost k použití jednoduchého procesu s různými anorganickými sloučeninami za účelem dosáhnout reaktivní modifikace dalších materiálů.
Abstrakt EN: Pulsed IR laser ablation of ferrous sulfide (FeS) in a vacuum has been studied using scanning and transmission electron microscopy and X-ray diffraction. This allows the analysis of the surface morphology and composition of the irradiated target and also of the coats deposited on unheated Ta, silica and Cu substrates. It is observed that a noncongruent ablation of FeS results in the deposition of nanosized FeS-containing FeS1_x amorphous coats on the silica and tantalum, and in the deposition of crystalline copper sulfide-containing amorphous Cu2S phases on copper. The detected amorphous Cu2S phase, crystalline and nanocrystalline chalcocite Cu2S, bornite Cu5FeS4, digenite Cu9S5 and blaubleibend covellite are formed through the reactive deposition of FeS1_x particles on the topmost Cu layers. This finding is the first example of the reactive deposition of laser ablated inorganic compounds on unheated surfaces and may spur more interest in using this simple process with various inorganic compounds to achieve reactive modifications of other materials.
Klíčová slova

Zpět

Patička